Prezentacja projektu podczas dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin

W dniu 19 maja w Arkadach Kubickiego, w Zamku Królewskim w Warszawie, odbył się Doroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin. Patronat Honorowy nad Zjazdem objął Prezes Rady Ministrów Premier Mateusz Morawiecki.

Organizatorami Zjazdu była Jednostka Wojskowa GROM, która jest spadkobiercą tradycji Cichociemnych, oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, która od 6 lat upowszechnia wśród młodzieży historię i wartości, jakimi kierowali się Cichociemni.

Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem Cichociemnych przy ulicy Matejki, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Następnie uczestnicy udali się na Cmentarz Wojskowy, gdzie w kwaterze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie złożono wieńce. Po Mszy w kościele św. Jacka miało miejsce spotkanie Rodzin w Arkadach Kubickiego.

W ramach części oficjalnej Zjazdu przedstawiono szereg referatów dotyczących różnych aspektów historii Cichociemnych, wśród nich referat na temat projektu „GIS w historii… ”, który zaprezentowała dr Agnieszka Polończyk. Rodziny Cichociemnych zostały zapoznane z głównymi założeniami i celami projektu, jak również usłyszały relację z pierwszego etapu prac.

Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą liczne pytania zadawane po prezentacji.

Część zdjęć dzięki uprzejmości JW GROM.