Uczestnictwo w konferencji „GIS w Nauce”

W dniach 10-11 czerwca zespół projektowy wziął udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”, która odbyła się we Wrocławiu.

Cykl konferencji GIS w nauce” jest inicjatywą polskich ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej, geoinformacji i geoinformatyki. Głównym celem konferencji jest wymiana idei i doświadczeń w stosowaniu systemów informacji geograficznej we wszystkich możliwych dziedzinach i dyscyplinach nauki. Konferencja stanowi doskonałą okazję do prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych w powyższym zakresie, jak również do dyskusji na temat wszechstronnego wykorzystywania systemów informacji geograficznej i systemów geoinformacyjnych.

Podczas konferencji zaprezentowany został poster pt.: Lokalizacja zrzutowisk cichociemnych na podstawie dokumentów archiwalnych – analiza możliwości i ograniczeń. Przedstawiono na nim pierwsze analizy będące wynikiem trwających prac projektowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią posteru w zakładce „Publikacje”.

Zdjęcia dzięki uprzejmości dr. hab. inż. Jana Blachowskiego oraz dr. inż. Jarosława Wajsa z Politechniki Wrocławskiej.