Planowane rezultaty

W ramach prac, stworzony zostanie edukacyjno-informacyjny serwis internetowy (geoportal oraz internetowa kronika – Story Map), aplikacji mobilna oraz album w postaci książkowej.

Więcej informacji wkrótce.