Agnieszka Polończyk

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka publikacji i referatów dotyczących problematyki Cichociemnych; członek Rady Naukowej i wieloletni działacz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

Główny kierownik projektu; odpowiedzialna za koordynację całości projektu, kwerendy historyczne, opracowanie metodyki, przygotowanie części produktów finalnych oraz działania promocyjne.