Michał Lupa

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii, adiunkt w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu GIS; wykonawca szeregu projektów naukowych z zakresu kartografii cyfrowej oraz geoinformatyki.

Kierownik projektu ze strony AGH; odpowiedzialny za nadzór i prace dotyczące części informatyczno – kartograficznej.