Założenia oraz cele projektu

Głównym założeniem projektu jest wskazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformatycznych do wspierania badań w naukach humanistycznych na przykładzie wybranego zagadnienia historycznego, jakim są akcje zarzutów cichociemnych prowadzone w latach 1941-1944 na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Autorzy w swoich badaniach koncentrują się na analizie przestrzennej miejsc zrzutów w trakcie poszczególnych akcji desantowych oraz na analizie uwarunkowań, jakim podlegał wybór tych miejsc.

Badania podzielone są na następujące etapy:

  1. Zbudowanie bazy wiedzy dotyczącej wybranych aspektów czynu zbrojnego cichociemnych w okresie II wojny światowej pod kątem analizy właściwości przestrzennych dostępnych danych.
  2. Utworzenie cyfrowego repozytorium materiałów i danych, obejmującego wybrane aspekty czynu zbrojnego cichociemnych w okresie II wojny światowej.
  3. Określenie możliwości stosowania przestrzennych analiz ilościowych w naukach historycznych na wybranych przykładach lokalizacji zrzutów cichociemnych dokonywanych w latach 1941-1944 na teren Generalnego Gubernatorstwa.
  4. Zaproponowanie metodyki prowadzenia przestrzennych analiz historycznych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS).
  5. Udokumentowanie czynu zbrojnego cichociemnych z wykorzystaniem informatycznych środków prezentacji wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem elementów przestrzennych (mapy, plany sytuacyjne) na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców.
  6. Upowszechnienie narzędzi GIS i wiedzy historycznej dotyczącej działalności cichociemnych w okresie II wojny światowej wśród szerokiego grona odbiorców.