Zespół badawczy

Agnieszka Polończyk

Agnieszka Polończyk

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka publikacji i referatów dotyczących problematyki Cichociemnych; członek Rady Naukowej i wieloletni działacz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

Główny kierownik projektu; odpowiedzialna za koordynację całości projektu, kwerendy historyczne, opracowanie metodyki, przygotowanie części produktów finalnych oraz działania promocyjne.

Michał Lupa

Michał Lupa

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii, adiunkt w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu GIS; wykonawca szeregu projektów naukowych z zakresu kartografii cyfrowej oraz geoinformatyki.

Kierownik projektu ze strony AGH; odpowiedzialny za nadzór i prace dotyczące części informatyczno – kartograficznej.

Andrzej Leśniak

Andrzej Leśniak

Profesor Nauk o Ziemi, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej. Autor licznych publikacji z zakresu geoinformatyki, analiz przestrzennych i teorii sygnałów; kierownik projektów naukowych, finansowych przez NCN oraz NCBiR oraz badań naukowych i wdrożeń dla przemysłu.

W projekcie odpowiedzialny za nadzór i prace dotyczące analiz przestrzennych.